Contact medici veterinari oficiali

anunturi

 

Medicii veterinari oficiali cu atribuții de control în cadrul DSVSA
Medicii veterinari oficiali cu atribuții de certificare a statusului de sănătate a animalelor
Medicii veterinari oficiali din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale - CSVSAO
Medicii veterinari oficiali cu atribuţii în completarea certificatelor ce însoţesc loturile de animale vii la exportul în ţările terţe UE
  • Titular: Dr. Pațica Gabriel, telefon 0723333618
  • Inlocuitor: Dr. Dumitru Mioara, telefon 0762221189
Medicii veterinari oficiali de liberă practică abilitaţi cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor