Echipa DSVSA

Director executiv - Dr. Zvoristeanu Ovidiu
Director executiv adjunct - Dr. Baiculescu Dumitru
Director executiv adjunct - Dr. Baiculescu Dumitru
Sef serviciu economic adminitrativ - Ec. Musat Elena
Sef serviciu SCAIEI - Dr. Ionita Ion
Sef serviciu SCOSA - Dr. Stan Dragos
Sef Serviciu SCOSBA - Dr. Jurubita Laurentiu
Sef serviciu Laborator - Dr. Georgescu Madalina