Sistemul de control intern managerial

Sistemul de control intern managerial al DSVSA Bucureşti
Hotărârile Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul DSVSA Bucureşti