Laboratoare

Autorizare, înregistrare și control laboratoare sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor
Cadrul legal prvind condiţiile de autorizare, înregistrare și control al laboratoarelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor este stabilit de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 104/2021 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind autorizarea, înregistrarea și controlul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în care se desfășoară activități de testare și analize de laborator – Link extern către Portalul Legislativ

De asemenea, laboratoarele autorizate în baza ordinului menţionat mai sus se încadrează din punct de vedere al clasificării statistice naţionale a activităţilor economice (cod CAEN) la codurile 7120 sau 7500 în funcţie de profilul de activitate.