REZULTATELE CONTROALELOR INSPECTORILOR DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUCUREȘTI

COMUNICAT DE PRESĂ

REZULTATELE CONTROALELOR INSPECTORILOR DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUCUREȘTI

 

Inspectorii D.S.V.S.A București au efectuat în perioada 01-30.04.2018, 1577 controale în unități cu activitate în diferite domenii, respectiv, sectoarele: alimentar, sănătate și bunăstare animală, nutriţie animală, unităţi din domeniul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în exploatații nonprofesionale de animale.În urma verificărilor efectuate în această perioadă au fost aplicate 34 sancțiuni contravenționale, conform H.G. 984/2005, cu modificările și completările ulterioare, în valoare totală de  83.300 lei, precum și 4 avertismente, conform O.G.2/2001.Urmare expertizării produselor alimentarea fost retrasă/confiscată de la comercializare și dirijată spre neutralizare cantitatea de 159.908,491 Kg produse de origine animală și nonanimală, ce nu sunt destinate consumului uman.Pentru deficiențele constatate s-au dispus: 7 termene de remediere, interzicerea desfășurării activității pentru 3 unități și suspendarea temporară a activității pentru 2 unități.

Au fost evaluate în vederea autorizării/înregistrării conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A 57/2010 și a Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare, 239 unităţi și 80 mijloace de transport produse de origine animală şi nonanimală, iar pentru 86 mijloace de transport s-a acordat viza anuală.

Pentru prevenirea apariției unor situații cu implicații deosebite, au fost verificate săptămânal, locațiile în care s-au organizat târguri pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, de către producători particulari.Principalele neconformități constatate urmare controalelor efectuate de către inspectorii D.S.V.S.A București au fost: nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor de producere, depozitare, precum și a utilajelor, ustensilelor de lucru folosite, nerespectarea normelor privind depozitarea, manipularea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar, nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare, utilizarea produselor medicinale veterinare expirate, nerespectarea condițiilor sanitare veterinare de funcționare în unități de asistență medicală veterinară, comercializarea cărnii fără efectuarea expertizei sanitare veterinare.D.S.V.S.A București a monitorizat în această perioadă activitatea de import produse alimentare de origine nonanimală provenite din țări terțe, în acest sens au fost verificate 158 transporturi (legume, fructe, dulciuri etc.), fiind prelevate un număr de 55 probe, în vederea efectuării testelor de laborator.

DIRECTOR EXECUTIV

 Dr. Ovidiu Valentin  ZVORIȘTEANU