Rezultatele controalelor inspectorilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 REZULTATELE CONTROALELOR INSPECTORILOR DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUCUREȘTI

 

 Inspectorii D.S.V.S.A București au efectuat în perioada 01-30.11.2017, 2033 controale în unități cu activitate în diferite domenii, respectiv, sectoarele: alimentar, sănătate și bunăstare animală, nutriţie animală, unităţi din domeniul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în exploatații nonprofesionale de animale.În urma verificărilor efectuate au fost aplicate 20 sancțiuni contravenționale, conform H.G. 984/2005, cu modificările și completările ulterioare, în valoare totală de 49.200 lei, precum și 3 avertismente, conform O.G.2/2001.A fost retrasă de la comercializare și dirijată spre neutralizare cantitatea de 113.278,085 Kg produse de origine animală și nonanimală.Pentru deficiențele constatate s-au dispus: 21 termene de remediere, interzicerea desfășurării activității pentru 7 unități și suspendarea temporară a activității pentru 1 unitate.

Au fost autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor 224 unităţi și 102 mijloace de transport produse de origine animală şi nonanimală, iar pentru 42 mijloace de transport s-a acordat viza anuală.

Pentru prevenirea apariției unor situații cu implicații deosebite, au fost verificate săptămânal, locațiile în care s-au organizat târguri pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, de către producători particulari.Principalele neconformități constatate urmare controalelor efectuate de către inspectorii D.S.V.S.A București au fost: nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor de producere, depozitare, precum și a utilajelor, ustensilelor de lucru folosite, nerespectarea normelor privind depozitarea, manipularea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind demonstrarea trasabilității produselor alimentare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

 Dr. Ovidiu Valentin  ZVORIȘTEANU